A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...yazi dizileri

`Ben'de olan `sen'de de

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 45448 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 08 Eylül 2011 07:06:40

Hayat... hiçbir yere gitmeyen bir sabah yürüyüşüdür (OSHO).... Kendi içimizde ne kadar derine inebilirsek o denli azaldığımızı görürüz: Bilincimizle varlığın hangi katmanına sızarsak sızalım orada donuk varlıkları değil, sadece "oluşları", "olmakta olanı" izleriz. Bu sınırsız 'yaratıcı-oluş' sürecinde kendimizin sadece bir geçit, "evrensel bir ortam", her şeyin üzerinde kalan bir "Tanık" olduğumuzu deneyimleriz.  ...Devamı.»

Masumsan Aynasın

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 2 Yorum | Okunma 39319 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 20 Haziran 2011 02:50:29

Nesneler ve olaylar dışımızda, imgeler ve duyumsamalar içimizdedir. Başlangıçta bunlar tam bir uyum halinde bulunurlar, ama örtük olarak. Bu durum özdeşlik halidir, masumdur, saftır, doğaldır, ama kördür: Kördür çünkü fark yoktur, yani farkındalık ve bilinç yoktur. Varoluş farka, yani ayrıma gelmek zorundadır. Ayrımın olduğu yerde ise gerilim, çatışkı, akan bir süreç ve dönüşüm vardır.  ...Devamı.»

Bir'de donmak birlik'te akmak

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 35812 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 07 Mayıs 2011 13:09:19

Güvenlik ve özgürlük; bilincimizi sürekli gerilimlere sokan ve varoluşumuzdan fışkıran iki yaşamsal güçtür. Biri diğerinin hem karşıt kutbu hem de vazgeçilmez eşi. Güvenlik, kazanımları korumak eksenli davranır; biriktirmek ve biriktirdiklerini koruyup dokunulmaz kılmak onun temel eğilimidir, dolayısıyla tutucu, tedirgin, kapalı ve hesaplıdır; bağrında öfke ve saldırganlık tohumları taşır.  ...Devamı.»

Kalabalğın içinde ya da içimizdeki kalabalık

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 2 Yorum | Okunma 36290 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 01 Mart 2011 07:10:48

Hayatımızın içinde hiç kimsenin karışamadığı bir süreç var; polisin, hukukun, yönetmeliklerin, kısaca organize bir otoritenin ve bu anlamda dışsal hiçbir gücün elini dokunduramadığı... Aslında gerçek hayatımız bu alanda yaşanır ve duyumsanır. Burası insanın kendi kendisiyle ilişki alanıdır. Genel olarak her bireyin ilişkilerini üç yoldan yaşadığını söyleriz; Doğayla, başkalarıyla ve kendi kendisiyle.  ...Devamı.»

Kendin: Hak Olan

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 43255 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 12 Ocak 2011 04:06:44

"Kendi bilincine bağlı olarak yaşamak" insanın kendi onurunu inşa etmesidir. Onur; kendi yetilerini kendin için işlevli kılabilmektir. Bireyin anlamı kendisinden ürettiği değerlerle yaratılır ve bu değerlere bağlılığı onun bütünlüğünü oluşturur. Bütünlük, bitmiş-tükenmiş durağan bir kütle değil, tersine kesintisiz bir eylemlilik sürecindeki şiirsellik, ya da müzikal bir armonidir.  ...Devamı.»

Ata'dan kısa alıntılar.

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 39974 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 12 Kasım 2010 23:44:06

Tarihsel kişilikler zamana aşkın fikirler üretip hayata geçirdikleri için ölümsüzdürler. Aslında ölümsüz olan hakikatlerdir. Bunlar zamanın koşullarına göre uygulama alanı bularak yeniden yorumlanır ve zenginleşirler. Ne yazık ki tarihin bir de olumsuz diyebileceğimiz bir yasası vardır; Bu eylemler ve fikirler birileri tarafından çıkara, politik amaçlara uygun olarak çarpıtılırlar  ...Devamı.»

Ötekiyle beraber

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 2 Yorum | Okunma 35665 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 18 Ekim 2010 19:35:37

Zihnimiz sonsuz istek ve eğilimlerle doludur; ama eylem tektir, orada ikircim olamaz. Bu nokta kendimizi her an yaratıp-inşa ettiğimiz, hem de ağır endişeler ve çaresizlikler yaşadığımız bir andır. "An" aslında daimdir. Sözü edilen bu yaratma ve inşa etmenin aydınlığı ile belirsizliğin karanlığı birbirlerine bitişiktirler.  ...Devamı.»

Saygıda Kendin Olmak - Yüceltmede Hiç Kimse

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 32582 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 01 Ağustos 2010 19:20:09

Varolma kaygısı içimizdeki en güçlü dürtülerden birisi. Bu dürtü bizi sürekli olarak uyarır ve bu uyarının itkisiyle belirli etkinlikler, giderek eylemler yaparız. İnsanın kendini varetmesi fıtratında olan yetilerini açığa çıkarması, bu yetileri birer yetkinliğe dönüştürmesidir.  ...Devamı.»

Hayat Yeşil - İnanç Gri

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 30548 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 04 Temmuz 2010 17:40:44

Büyük sözler ya da zamana aşkın söylemler kendilerini tarihin her döneminde kanıtlamış düşüncelerdir. Bir söylemin evrensel düzeyde olması hayatın bütün değişimleri içinde kalıcı olanı açık etmesine bağlıdır.  ...Devamı.»

Kendine kendini sormak

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 37218 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 09 Mayıs 2010 16:54:22

Soru sormak ve sorgulamak; her ikisi de düşüncenin yol olma biçimleridir: Bilincimize konu olabilen her şey bu yolla kendimize açık hale gelir. Soru bize nesnelerin ne olduğunu verir, sorgulamak ise süreci. Sorgulama sorularla yol alır.  ...Devamı.»

Aynadaki yalancı

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 32626 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 24 Mart 2010 21:11:51

Yanılgıya düşmek ya da hata yapmak Akla ait bir edimdir. Çünkü sadece bilmeyle ilgili deneyimlerde yanlış ve doğrudan söz ederiz. Doğada yanlış-doğru diye bir şey yoktur, onlar kendilerinde nasılsa öyledirler; cansız nesneler fiziksel-kimyasal yasalılıklarına bağlı olarak varlıklarını sürdürürler, hayvan ve bitkiler ise biyolojik kurguları ne ise onu işleyip dururlar. Hatta bu anlamda doğanın tarihi yoktur. Eğer dış biçimin değişik görünümlerde ortaya çıkma silsilesini tarih olarak kabul etmezsek.  ...Devamı.»

Bir Olan Bütündür

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 33349 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 08 Şubat 2010 23:57:18

En büyük sıra dışılık en küçük sıradanlıkla mümkündür. Varolan her şey varolduğu haliyle hem bir sır hem de eşsizdir. Evrende birbirinin tekrarı ne bir nesne, ne bir süreç vardır. Yaşamın güzelliği ve gizemi buradan kaynaklanıyor olsa gerek. Aslında varolmak varlığın sürekli yeni görünüşler ve formlar altında görünüp yok olma serüvenidir.  ...Devamı.»

Sonuç belirli ise; Çatışma - Korku

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 32519 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 27 Aralık 2009 20:09:16

Feryadımızla çağrımız arasında kendimizi ararız. Teşekkürle özür arasında çiçek açarız. Hiçlikle sevgi arasında varoluruz. Bu salınımlar arasında sorular üretip yanıtlar ararız. Bütün içsel çatışkılarımız kendini sorularda gösterir, bütün yanıtlarımız bizi yeni boşlukların ortasına atar.  ...Devamı.»

Başlangıç belirli ise

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 3 Yorum | Okunma 34312 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 01 Kasım 2009 23:05:29

Tanım yapmakla belirleme yapmak ayrı şeyler: Tanım; bilmek-anlamak üzere önümüze koyduğumuz şeyi Bir'e getirmektir, yani onu çevresinden ayırarak isimlendirmektir. "Bir şeyin ismi ise, o şeyin bilinmesinin tanınmasının aracıdır" (İbni Arabî). Ele alınan olgu kesin sınırlarla çevresinden ayrılmadan onu bilmek olanaksızdır.  ...Devamı.»

KURAL MI, İLKE Mİ?

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 41986 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 03 Ekim 2009 01:37:08

"Hep tespitte kalmak yakınmanın bir türüdür." Bu sözü bir sohbette duymuştum. O anda pek çok ilişki alanları ve kendilerine özgü söylemleri belleğimde canlanmaya başladı. "İfade" deneyimi yaşamın doruğudur. Çünkü tüm etkinliklerinizin, tasarımlarınızın ve eylemlerinizin içselleştirilip bir başka bilince sunacak olgunlukta ortaya konulması demektir.  ...Devamı.»

İkizler: Şehvet - Şiddet

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 2 Yorum | Okunma 36938 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 14 Eylül 2009 01:46:18

Yaşamımız korku ile ümit arasında salınıp durur. Bu duygular geleceğe aittir, ama şimdide duyumsanır. Olmayan bir durumun şimdideki kaygısı olarak yaşanırlar. Günlük uğraşılarımız, yaşamı anlamlandırma gerilimimiz, ilişkilerimizi belirleyip yönlendirme telaşımız bu iki kutup arasındaki salınımlarımızın görüngüleridir.  ...Devamı.»

Berzah'da (Ara Yerde)

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 3 Yorum | Okunma 30049 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 30 Haziran 2009 00:14:25

Duygular düşünceler gibi ifade edilemez. Bu bir önermedir, eğer böyle ise ikisi arasında niteliksel bir fark olması gerekir. İki şey arasındaki farkı görmek aslında onlar arasındaki ilişki kurmak demektir. İlişki bir yansımadır; bir işlev, bir etki, bir üçüncü hal olarak ortaya çıkma durumudur.  ...Devamı.»

Kaygan Zemin

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 30149 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 20 Mayıs 2009 00:21:58

"Olmak" zorunda olmak insanı gerdirir. Gerilim, içimizdeki kuşkunun duyumsanmasıdır. Bu varoluşsal sorun düşünce tarihinin en önemli konularından biri olarak dirimselliğini sürdürür, sürdürmeye de devam edecektir. Öyle ki varlığımızın kanıtı bile kuşkunun bilinci yoluyla ileri sürülmüştür.  ...Devamı.»

Kendine Yaslanmak

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 33043 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 30 Mart 2009 01:54:14

Özgürlük iki boyutludur, başka bir ifadeyle birbirine bağlı iki aşamalıdır: Bir şeyden özgür olmak ve bir şey için özgür olmak. Bir şeyden özgür olmak ve orada kalmak insanın çıldırması için (anlam arayışı olanlar için) gerekli koşulları yaratır. İnsan, kendini varolduğu durumdan daha öteye taşıyamazsa, bulduğu halde bırakırsa yoğun bir sıkıntının içine yuvarlanır.  ...Devamı.»

VEFA...

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 2 Yorum | Okunma 27594 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 26 Şubat 2009 02:14:11

Anadolu'da yetişmiş çağdaş bilgelerden sevgili İsmail Emre'in bir doğuşu şöyle başlar: "Sabır gerek evvela." Peki ne için? Bu soruya çok genel bir yanıt vermek yanlış olmaz, ama boş olur. Evet, her şey için; " sabır, her şey için.  ...Devamı.»

4 Sayfada 62 sonuç bulundu.
1.2.3.4.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında akşam pazarı...
Ders kitabına göre Gezi 'dış mihrakların işi'
#BeniBulAnne
Türkiye’de TV dizileri: Sansür ve otosansür
AKP’nin eğitim politikaları ve sonucu!!!

Üçlü zirvede onaylanan 12 maddelik Tahran bildirisi
Suriye’de ölen isyancıların ailesine Türkiye’de ev sözü
ABD'nin İran'a yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi ne olur?
Türkiye'de son seçim anketi açıklandı.
Gel de bu başkanın sözüne inan!

Bıçak kemiğe dayanmış!
Fitch'ten uyarı üstüne uyarı!!!
TL, değer kaybında Arjantin’le yarışıyor
Hayali düşmanla savaşan Türk ekonomisi
Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı dış basında…

ÇOCUK
Tek kullanımlık naylon poşetleri tüm mağazalarından kaldırıyor
Kadınlık hallerı, yaşanmışlıklar : Oğlum ölüyor galiba
Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'daki kumsalda bulundu
Çocuk gelin sayısında utandıran birincilik

Umutsuz ve kitapsız olmayın
Türk Mitolojisinde Erlik Hanın Yeri Tasviri ve Kökeni
Nebil Özgentürk’ün gözünden: 11 dakikalik Aydin Boysan belgeseli
Robert kolej’de
İnsanlığın Karanlık Yüzü

Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…
Umut: Canlanan ve Canlandıran Yaşam Enerjisi
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla

Yağma ve talanın süresi 49 yıla çıktı
Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar
Dünya’nın 6.kitlesel yokoluş olayının eşiğinde
Bu banklar havadaki kiri küçük bir ormandan daha fazla çekiyor
20 yıl sonra Türkiye …!

Kripto para üretiyor olabilirsiniz!
Milyonlarca kişi cep telefonu ile tehlikede!
'Milyonlarca insanın kişisel verileri, ticari ve siyasi amaçla kullanıldı'
Güneş küresi icat edildi!
Robotlar işinizi elinizden alacak mı?

Bir şehri 2000 yıl sonra ortaya çıkardı
'Son Troyalı'nın iskeleti bulundu
Büyük Set Resifi'ni robotlar koruyacak
Annesi Neanderthal, babası Denisovan bir melez
Kan Lekelerine Yapılan Testlere Göre İsa’nın Kefeni Sahte

Türkiye’den göç %42 arttı.
Viyana yedi yılın birincisi Melbourne kentini geride bıraktı.
15 yılda 20.447 işçi “iş kazalarında” can verdi
Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 157. sıraya geriledi
AB Komisyonu'ndan tüm zamanların en olumsuz Türkiye raporu...

Aziz Sancar: Ülkeye küsüm
Gemi adamı cüzdanlı bir kadın!!!
Firavunlar ölür firavunluk kalır
2018’de Mayıs 68
Kürt sorununu cesaretle biz çözeriz!

Bu kurban
Kervan
Silistre
Hür İrade
İşletme

Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri


kose yazarlari En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar


Basa git