A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...yazi dizileri

DENİZDEN DAMLALAR; "EMİNE HATUN"

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 43886 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 22 Eylül 2012 11:34:55

Her şey kendi halince kendini ifade eder. Aslında her ifade bütünün kendini bir biçim altında tekil bir şeymiş gibi ortaya koymasıdır. Biz "insanlar" her ne yaparsak yapalım bunu bir biçimde dile getirmekten uzak kalamayız. Bu dile getiriş sadece sözlü olmak zorunda değil; hal ile, dil ile, yazı ile, ... vd. olabilir.  ...Devamı.»

Yürüyen kabir; Kibir

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 2 Yorum | Okunma 72691 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 10 Mart 2012 14:38:02

Cennetten kovulma miti biz insanların hiç eskimeyen ve eskimeyecek olan varoluş öyküsüdür. İçinden bal, şarap, su ve süt ırmaklarının aktığı, ölümsüz yaşamın olduğu; deyim yerindeyse yan gelip yattığı bir bahçeden kovulmasının sembolik anlatımıdır. Anlatılan ana rahmidir. Her insan bu karanlık dünyada her şeyden habersiz yaşayıp giderken günü geldiğinde oradan çıkacaktır - (kovulacaktır.)  ...Devamı.»

Üçlemenin Döngüsü

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 57278 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 17 Aralık 2011 14:07:46

Olgular ve olaylar tanımlanır, ama insan tanınır. Tanımlamak muhatabı bir nesne haline getirir, tanımak ise özne kılar... Tanımlamak yöntem ve formalite oluşturup işlevli kılmayı ve onu kullanmayı gerektirir. Tanımaksa anlayışla olur, anlayış geliştirir ve iletişim doğurur; birincisi insan-nesne ilişki alanına ait, ikincisi ise insan - insan ilişki alanına. Ve insan ilişkilerinde, eğer sonsuza açılan iki kapı olarak bakarsak; bu iki uç arasında gezinip dururuz.  ...Devamı.»

`Ben'de olan `sen'de de

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 48463 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 08 Eylül 2011 07:06:40

Hayat... hiçbir yere gitmeyen bir sabah yürüyüşüdür (OSHO).... Kendi içimizde ne kadar derine inebilirsek o denli azaldığımızı görürüz: Bilincimizle varlığın hangi katmanına sızarsak sızalım orada donuk varlıkları değil, sadece "oluşları", "olmakta olanı" izleriz. Bu sınırsız 'yaratıcı-oluş' sürecinde kendimizin sadece bir geçit, "evrensel bir ortam", her şeyin üzerinde kalan bir "Tanık" olduğumuzu deneyimleriz.  ...Devamı.»

Masumsan Aynasın

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 2 Yorum | Okunma 42616 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 20 Haziran 2011 02:50:29

Nesneler ve olaylar dışımızda, imgeler ve duyumsamalar içimizdedir. Başlangıçta bunlar tam bir uyum halinde bulunurlar, ama örtük olarak. Bu durum özdeşlik halidir, masumdur, saftır, doğaldır, ama kördür: Kördür çünkü fark yoktur, yani farkındalık ve bilinç yoktur. Varoluş farka, yani ayrıma gelmek zorundadır. Ayrımın olduğu yerde ise gerilim, çatışkı, akan bir süreç ve dönüşüm vardır.  ...Devamı.»

Bir'de donmak birlik'te akmak

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 38588 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 07 Mayıs 2011 13:09:19

Güvenlik ve özgürlük; bilincimizi sürekli gerilimlere sokan ve varoluşumuzdan fışkıran iki yaşamsal güçtür. Biri diğerinin hem karşıt kutbu hem de vazgeçilmez eşi. Güvenlik, kazanımları korumak eksenli davranır; biriktirmek ve biriktirdiklerini koruyup dokunulmaz kılmak onun temel eğilimidir, dolayısıyla tutucu, tedirgin, kapalı ve hesaplıdır; bağrında öfke ve saldırganlık tohumları taşır.  ...Devamı.»

Kalabalğın içinde ya da içimizdeki kalabalık

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 2 Yorum | Okunma 38621 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 01 Mart 2011 07:10:48

Hayatımızın içinde hiç kimsenin karışamadığı bir süreç var; polisin, hukukun, yönetmeliklerin, kısaca organize bir otoritenin ve bu anlamda dışsal hiçbir gücün elini dokunduramadığı... Aslında gerçek hayatımız bu alanda yaşanır ve duyumsanır. Burası insanın kendi kendisiyle ilişki alanıdır. Genel olarak her bireyin ilişkilerini üç yoldan yaşadığını söyleriz; Doğayla, başkalarıyla ve kendi kendisiyle.  ...Devamı.»

Kendin: Hak Olan

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 46360 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 12 Ocak 2011 04:06:44

"Kendi bilincine bağlı olarak yaşamak" insanın kendi onurunu inşa etmesidir. Onur; kendi yetilerini kendin için işlevli kılabilmektir. Bireyin anlamı kendisinden ürettiği değerlerle yaratılır ve bu değerlere bağlılığı onun bütünlüğünü oluşturur. Bütünlük, bitmiş-tükenmiş durağan bir kütle değil, tersine kesintisiz bir eylemlilik sürecindeki şiirsellik, ya da müzikal bir armonidir.  ...Devamı.»

Ata'dan kısa alıntılar.

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 43352 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 12 Kasım 2010 23:44:06

Tarihsel kişilikler zamana aşkın fikirler üretip hayata geçirdikleri için ölümsüzdürler. Aslında ölümsüz olan hakikatlerdir. Bunlar zamanın koşullarına göre uygulama alanı bularak yeniden yorumlanır ve zenginleşirler. Ne yazık ki tarihin bir de olumsuz diyebileceğimiz bir yasası vardır; Bu eylemler ve fikirler birileri tarafından çıkara, politik amaçlara uygun olarak çarpıtılırlar  ...Devamı.»

Ötekiyle beraber

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 2 Yorum | Okunma 38854 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 18 Ekim 2010 19:35:37

Zihnimiz sonsuz istek ve eğilimlerle doludur; ama eylem tektir, orada ikircim olamaz. Bu nokta kendimizi her an yaratıp-inşa ettiğimiz, hem de ağır endişeler ve çaresizlikler yaşadığımız bir andır. "An" aslında daimdir. Sözü edilen bu yaratma ve inşa etmenin aydınlığı ile belirsizliğin karanlığı birbirlerine bitişiktirler.  ...Devamı.»

Saygıda Kendin Olmak - Yüceltmede Hiç Kimse

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 36307 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 01 Ağustos 2010 19:20:09

Varolma kaygısı içimizdeki en güçlü dürtülerden birisi. Bu dürtü bizi sürekli olarak uyarır ve bu uyarının itkisiyle belirli etkinlikler, giderek eylemler yaparız. İnsanın kendini varetmesi fıtratında olan yetilerini açığa çıkarması, bu yetileri birer yetkinliğe dönüştürmesidir.  ...Devamı.»

Hayat Yeşil - İnanç Gri

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 32974 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 04 Temmuz 2010 17:40:44

Büyük sözler ya da zamana aşkın söylemler kendilerini tarihin her döneminde kanıtlamış düşüncelerdir. Bir söylemin evrensel düzeyde olması hayatın bütün değişimleri içinde kalıcı olanı açık etmesine bağlıdır.  ...Devamı.»

Kendine kendini sormak

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 39608 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 09 Mayıs 2010 16:54:22

Soru sormak ve sorgulamak; her ikisi de düşüncenin yol olma biçimleridir: Bilincimize konu olabilen her şey bu yolla kendimize açık hale gelir. Soru bize nesnelerin ne olduğunu verir, sorgulamak ise süreci. Sorgulama sorularla yol alır.  ...Devamı.»

Aynadaki yalancı

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 34837 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 24 Mart 2010 21:11:51

Yanılgıya düşmek ya da hata yapmak Akla ait bir edimdir. Çünkü sadece bilmeyle ilgili deneyimlerde yanlış ve doğrudan söz ederiz. Doğada yanlış-doğru diye bir şey yoktur, onlar kendilerinde nasılsa öyledirler; cansız nesneler fiziksel-kimyasal yasalılıklarına bağlı olarak varlıklarını sürdürürler, hayvan ve bitkiler ise biyolojik kurguları ne ise onu işleyip dururlar. Hatta bu anlamda doğanın tarihi yoktur. Eğer dış biçimin değişik görünümlerde ortaya çıkma silsilesini tarih olarak kabul etmezsek.  ...Devamı.»

Bir Olan Bütündür

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 36195 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 08 Şubat 2010 23:57:18

En büyük sıra dışılık en küçük sıradanlıkla mümkündür. Varolan her şey varolduğu haliyle hem bir sır hem de eşsizdir. Evrende birbirinin tekrarı ne bir nesne, ne bir süreç vardır. Yaşamın güzelliği ve gizemi buradan kaynaklanıyor olsa gerek. Aslında varolmak varlığın sürekli yeni görünüşler ve formlar altında görünüp yok olma serüvenidir.  ...Devamı.»

Sonuç belirli ise; Çatışma - Korku

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 34444 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 27 Aralık 2009 20:09:16

Feryadımızla çağrımız arasında kendimizi ararız. Teşekkürle özür arasında çiçek açarız. Hiçlikle sevgi arasında varoluruz. Bu salınımlar arasında sorular üretip yanıtlar ararız. Bütün içsel çatışkılarımız kendini sorularda gösterir, bütün yanıtlarımız bizi yeni boşlukların ortasına atar.  ...Devamı.»

Başlangıç belirli ise

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 3 Yorum | Okunma 38825 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 01 Kasım 2009 23:05:29

Tanım yapmakla belirleme yapmak ayrı şeyler: Tanım; bilmek-anlamak üzere önümüze koyduğumuz şeyi Bir'e getirmektir, yani onu çevresinden ayırarak isimlendirmektir. "Bir şeyin ismi ise, o şeyin bilinmesinin tanınmasının aracıdır" (İbni Arabî). Ele alınan olgu kesin sınırlarla çevresinden ayrılmadan onu bilmek olanaksızdır.  ...Devamı.»

KURAL MI, İLKE Mİ?

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 45315 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 03 Ekim 2009 01:37:08

"Hep tespitte kalmak yakınmanın bir türüdür." Bu sözü bir sohbette duymuştum. O anda pek çok ilişki alanları ve kendilerine özgü söylemleri belleğimde canlanmaya başladı. "İfade" deneyimi yaşamın doruğudur. Çünkü tüm etkinliklerinizin, tasarımlarınızın ve eylemlerinizin içselleştirilip bir başka bilince sunacak olgunlukta ortaya konulması demektir.  ...Devamı.»

İkizler: Şehvet - Şiddet

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 2 Yorum | Okunma 39611 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 14 Eylül 2009 01:46:18

Yaşamımız korku ile ümit arasında salınıp durur. Bu duygular geleceğe aittir, ama şimdide duyumsanır. Olmayan bir durumun şimdideki kaygısı olarak yaşanırlar. Günlük uğraşılarımız, yaşamı anlamlandırma gerilimimiz, ilişkilerimizi belirleyip yönlendirme telaşımız bu iki kutup arasındaki salınımlarımızın görüngüleridir.  ...Devamı.»

Berzah'da (Ara Yerde)

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 3 Yorum | Okunma 32357 Okunma
Yazar Yazan: Mustafa Alagöz | 30 Haziran 2009 00:14:25

Duygular düşünceler gibi ifade edilemez. Bu bir önermedir, eğer böyle ise ikisi arasında niteliksel bir fark olması gerekir. İki şey arasındaki farkı görmek aslında onlar arasındaki ilişki kurmak demektir. İlişki bir yansımadır; bir işlev, bir etki, bir üçüncü hal olarak ortaya çıkma durumudur.  ...Devamı.»

4 Sayfada 65 sonuç bulundu.
1.2.3.4.

Avustralya’ya bir Ödül Daha!
Almanya'ya iltica başvurularında Türkler Kürtleri geçti
Victoria Edebiyat Ödülününü Manus Adası’ndan bir mülteci kazandı!
UNICEF çocuklar için yardım çağrısında bulundu
ABD'nin Latin Amerika'da darbeler tarihi...

Beşşar el Esad "Erdoğan ABD’nin Uşağıdır".
ABD'nin kalbinde sosyalistlerin zaferi
Trump’in yapay zeka atağı
Avustralya’da hükümet seçimlerden galip çıkarsa 1.25 milyon iş sözü verdi
ABD, Venezüella’nın işgali için gerekli koşulları yaratmakla meşgul

Kripto para kartı çıktı.
Bile bile lades : Üçüncü havalimanı battı
Türkiye’de son 5 yılda 516 bin esnaf iflas etti
Açlık sınırı 2 bin lirayı geçti!
Türkiye’de milyarlarca dolar yerli sermaye yurtdışına kaçırıldı...

Neden bazı ülkelerde 'çay' bazı ülkelerde 'tea'?
Kız kıza muhabbet, haftada en az iki kez!
Avrupa'da neden sokak hayvanı yok?
ÇOCUK
Tek kullanımlık naylon poşetleri tüm mağazalarından kaldırıyor

Sansüre karşı ‘Yollara Düştük’ belgeseli erişime açıldı!
Türkiye’de 2018’in en çok okunan kitaplar
'3'üncü Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları'
Dede Korkut UNESCO listesine girdi
Umutsuz ve kitapsız olmayın

Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…

‘Uyurgezer’ adımlarla felakete doğru
Dünyanın turnusol kâğıdı
2018 İklim Raporu: Dünya'yı kurtarabilecek son nesil biziz
Avustralya’da öğrencile gelecekleri için sokaktaydı…
Küresel ısınma için belirlenen hedeften uzaklaşılıyor

Pasaport yerine geçecek yüz tanıma yazılımı geliyor
En yüksek radyasyon seviyesine sahip akıllı telefonlar açıklandı
Dışkıdan Tuğlaya
Dünya futbol tarihinde bir ilk!
Facebook #10YearsChallenge masum olmayabilir.

Düşünceleri okuyan teknoloji bulundu
İlk defa genetiği değiştirilmiş bir primat klonladı
İnsan organizmasında bilinmeyen bir kan damarı tipi bulundu
Kemikte bir yol var
Sivrisineklere ‘doğum kontrol’!

Türkiye ekonomik özgürlükte sınıfta kaldık
Yeni döneme ABD, Rusya ve Çin'in silahlanma yarışı mı damga vuracak?
Dünyanın en güçlü dili İngilizce
Türkiye'nin "Bağımlılık Risk Profili Haritası" açıklandı
Freedom House raporu: Türkiye 2019’da da ‘özgür’ değil

Umudum yok İnadım var!
Göbeklitepe’yi Yapanlar Kimdi?
Hızlı moda ,ucuz giysi, ağır bedel
'Sarı yelekliler herkesi şaşırttı ama sol örgütleri daha çok şaşırttı'
“Sarı Yelekliler” / Rüzgar Dolu Sarı Yeleklerinde

ALGI...
Eko...
Teminat
2019 RAKAMLAR
Mihriban

Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik


kose yazarlari En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar
Basa git