A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

SEVGİNİN DİYALEKTİĞİ – 1 (*)

Kategori Kategori: PLATON incelemeleri | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Bobaroğlu | 04 Mart 2023 12:53:36

Herhangi bir şeyin diyalektik bakışla anlaşılmasında gereken en önemli konu geçiş. Yani diyalektik, çelişik olan yanların ilişkideki birbirine geçişi ile ilerlemesi, gelişmesi anlamını taşıyor. Bir özsel anlamda diyalektik, dıştan bir yorum olarak değil de özsel anlamda, özselden kastımız nesnenin kendisine, olayın kendisine içkin olan diyalektik bir devinimin çelişkili bir devinim olduğunu ve bu çelişkinin de karşıtları birbirine geçerek kendi bulundukları o konumu aşmasını ve ilerlemesini sağladığını söylüyor.Öz-devinim ilkesi çelişkidir, çelişki diyalektik ve karşıtına geçmedir ve bu karşıtına geçme mevcut olguyu iç basınçla aşarak özü yükseltger ve daha yüksek formlarda tekrar ortaya çıkmasıyla varlığını sürdürür. Bu anlamı ile varlık, sürekli bir varoluş olarak tanımlanmış oluyor.

Daha önceki dönemlerde Hegel yani tarihin bütün bilinç formlarına göre değerlendirdiği zaman, Tinin Görüngübilimi’nde bilincin kendi kendini aşması ile ilgili özsel diyalektiğini incelerken bunun aynı zamanda tarihte halkların, bir halkın o bilinç durumunu temsil ettiğini söylüyor, dolayısıyla somut bir halk üzerinden öz-bilincin devimlerini izlediğimizde bu rasyonel bir tasarım, yani sadece soyut bir tasarım değil, sadece bir mantık değil olgusal bir durum. Bilincin  bu aşamalarının tarihte karşılığı halklar olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz.
 
***

Hristiyanlığa dek -Hegel’e göre- sevgi evrensel değildir. Yani Hristiyanlığın ortaya çıkışından önceki evrelerde örneğin Roma’da, Yunan’da, Persler’de, Çin’de, Hint’te, Mısır’da, bu halklar sevgiyi evrensel olarak ortaya çıkaramamışlardır. Dolayısıyla bu Hristiyanlıkla ortaya çıkan sevginin evrenselliği, sevginin içselleştirilmiş öz-bilince yerleştirilmesi ya da Tanrı’nın karşısında herkesin eşit olması. Hristiyanlık bu ilkeyi vaaz edene kadar belirli bir zümre, belirli bir sınıf, belirli bir aile, grup, özgür ve diğerleri onun kölesi.

Çünkü kültür olarak, folklor olarak kölelik benimsenmiş; kimileri bu dünyaya köle olarak doğar, kimileri de efendi olarak doğar gibi doğal bir durum olarak kabul ederler. Bu Roma’da da öyledir, diğer bütün kültürlerde de böyledir. Böyle olduğunu ve bunun aşama aşama özgürlük kendi bilincine varıyor olması aynı zamanda varoluşun deviniyor olması anlamına geldiği için, Hegel ilk kez Hristiyan’lıkta sevgi evrenseldir der. Tanrısal sevgidir. Tanrısal demek evrensel, yani kimseye ait değil, kimsenin tekelinde değil. Tanrı tüm varoluşu, halkları, bireyleri, sınıfları aştığı için, aşkın bir ilke olarak ona yüklenmiş olan sevgi yani Tanrısal sevgi herkes içindir ve herkese özseldir, herkeste içerilir diyor Hegel. Bu anlamda, bu türden bir sevgi, ilk kez dünya tarihinde Hristiyanlıkta ortaya çıkarken bu sevgi bir merhamet olarak algılanmalıdır. Edimsel anlamda ise bağış, bağışlamaktır.

Hegel’in din ile olan ilişkisi bu anlamda felsefede öz-bilincin ilkesi olarak ve bunu somut halkların bilincinde ortaya çıkmış bir inanç olarak bulduğu için, din ile bir kurumsal din veya nesnel bir din, vaaz edilen bir din olarak ilgilenmiyor, onu bireyin özgür öz-bilincinde içerilen özgürlük bağlamında ele alıyor böylece felsefenin ilkesini dinde de bulmuş oluyor. Burası son derece önemli. Bu kayra/ inayet/  merhamet / charity diye nitelendirilen sevgi evrenseldir, evrensellik formundadır. Bu aynı zamanda tüm insanlar içindir demektir.

Evrensel demek belirli bir kesim, belirli bir zümre için değil tüm insanlar içindir. Dolayısıyla tüm insanlar için olan, insanları eşitleyici bir yasanın, bir ilkenin inanç olarak tezahürü. Yani inanç konumundan onun bilincine varıldığı zaman, yasaya dönüşme olanağı olan bir beliriş,  bir açığa çıkış olarak anlaşılmalıdır. Felsefe ile ilgisi budur. Ancak bu Hegel’de şöyle anlaşılır. Bu evrensel tin, bir merhamet olarak tezahür eden evrensel tin, verili varlığa aittir. Yani varlığın doğasına aittir. Dolayısıyla bu Dasein ya da varlık, verili varlığın sevgisi olarak tezahür eder. Bu anlamı ile bu türden bir sevgi evrenseldir ama bunun tikel bireysel edimlerden doğmadığı için Tanrısal sevgi olarak verili bir sevgi olarak anlaşıldığı için, bu tarihin hakiki taşıyıcısı değildir der. Hristiyanlıktaki evrensel sevgi, tarihi yaratmaz der. Tarihi yaratacak olan, kişilerin tek tek, tekil bireylerin edimselliğinden doğan sevgidir. Yani bu evrenselin karşıtı olarak tikel sevgi. Ama bu tikel sevgi, evrenselden buraya geçiş olduğu için yani karşıtlıkta, evrensel ve tikel karşıt olduğu için, ama ilk kez evrenselde ortaya çıkan ve Tanrısal diye nitelendirdiğimiz bu kayradır. Buna karşın evrenel  tikele yani karşıtına geçerek, insanın kendi edimlerinde evrensel sevgi için çalışması ve çabalarıyla tarih oluşmaya başlar, der. Yani özgür öz-bilinç edimselleşir. Birincisinde kabul vardır, yani inanç düzeyinde kabul vardır, bir inanma vardır, ama bunun edimselleşmesi artık bir inanç değil, bir iş, bir çalışmadır. İşte karşıtında geçme dediği de böyle bir şey: Evrenselden tikele geçiş. Nasıl geçiliyor? Evrenselde inanç, tikelde iş olarak, edim olarak.
    
Verili varlık olan sevgi doğaldır ve aşılması gerekir, diyor. Bakın aşılmak burada
Tikel de evrenseli içselleştirmek anlamına geliyor. Buna Hristiyanlık öğretisinde, İncil’de ‘’Immanuel’’ diye tabir vardır. Yani İsa için o İmmanueldir, onun adını İmmanuel koyacaksın der İncil. Immanuel- immanent demektir. İmmanent yani mündemiç eski dilde, şimdiki dilimizde de içkin demek. Peki karşıtı ne? Aşkın/ müteal/ transandans.


(*) Metin Bobaroğlu'nun zoom konuşmalarından derlenmiştir.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum YazınKalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    Türkiye ve Arap ülkelerinde
DEPREM : Hangi ülke, ne yardım gönderiyor?
YAS...
YAKIŞMIYOR
İşte Millet İttifakı'nın 9 ana başlıklı Ortak Mutabakat Metni'nin önemli maddeleri

Katar Gate: AP'deki rüşvet skandalında Türkiye bağlantısı
73 YIL SONRA BİR 14 MAYIS DAHA
NATO'nun 31'inci üyesi Finlandiya
Avustralya’dan TikTok’a yasak geldi
Almanya: İş gücü göçünü kolaylaştıran yasa kabineden geçti

AB Meta'yı 1,2 milyar euro para cezasına çarptırdı
55 bin kişiyi işten çıkararak yerine yapay zeka kullanacak
Dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşerken; Türkiye'de 31 aydır yükseliyor
Türkiye Irak’a yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödeyecek
Türkiye’de halk borç batağında! Bankaların alacaklarında dev artış

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda rekor bekleniyor
Rüya...
Kocaman bir aile gibi
Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı
Avrupa’nın ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı

GREV HAKKI TARTIŞILIYOR, TANINIYOR
“İŞÇİLER SAHAYA İNMELİ”, BÜLENT ECEVİT’LE SÖYLEŞİ
KİTAPÇI RÜSTEM, PARİS: EMEKÇİDEN YANA ve FAHRİ KONSOLOS
Değerli Dost Aydınlık Yürek - HASAN MEYZİNOĞLU
“ŞAİR LÂFI”

Ana gibi yar, Anadolu gibi diyar olmaz
HÜMANİZMANIN KANITLANMASI
YABANCILAŞMA
GERÇEK FELSEFE
MADDE VE DÜŞÜNCE

2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
Okyanus sıcaklıkları rekor seviyede
BM'den uyarı: Deniz seviyesi rekor hızla yükseliyor
AB'nin enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payı 2030'a kadar %42,5'e yükseltilecek
'Ekosistemi yeniden dengele': Dingoları ve şeytanları geri döndürme planı

Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

Leonardo da Vinci'nin annesi Çerkes bir köle
UÇAN KÜÇÜK ŞIRINGALAR
Kanser hücrelerini öldüren virüs hastalar üzerinde olumlu sonuç verdi
Çin'de havadaki Covid-19'u tespit eden maske geliştirildi
Orta Çağ'da Bir Mühendislik Dehası Cezeri

Modern köle sıralamasında Türkiye zirvede
Türkiye'de temelsiz yargılamalar devam etti
Türkiye’de çocuklar ekmek veya makarna ile besleniyorlar...
Türkiye yine
Birçok ülkede IQ oranları giderek düşüyor

Mezopotamya’nın Ağıtları
KARGALAR, ÖRÜMCEKLER, LEYLEKLER VE DİĞERLERİ
1 MAYIS 1945
ABİDİN DİNO İLE HAYALİ SÖYLEŞİ
56 YIL ÖNCE YAZILDI

MEVSİMLER
HUKUK NEDİR?
GÜVENMEK
Tanrının Arabası
FARELER

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar


Basa git